Svensk Miljöbas

Vi har som vision att bidra till ett hållbart samhälle för nu levande och kommande generationer genom att kontinuerligt reducera miljöbelastningen av vår hotellverksamhet. Vi tilldelades vårt första miljödiplom i november 2012 och genomgår sedan dess en årlig revision.

Vi på Hotel Park Astoria arbetar efter kriterier för Svensk Miljöbas. Det är ett nationellt miljö-ledningssystem baserat på de fem grundelementen i ISO 14001.

Vårt miljöarbete drivs med fokus på ständiga förbättringar av både miljöförbättrande åtgärder och dokumentation. Vi tilldelades vårt första miljödiplom i november 2012 och genomgår sedan dess en årlig revision ledd av revisorer från Sustema eller revisorer godkända enligt Svensk Miljöbas.

Här kan du se att vi är diplomerade. Du kan även ladda ner vårt SUSA-diplom.

Miljöarbetet följs löpande upp internt av vår miljöambassadör. Medarbetare rapporterar löpande avvikelser och förbättringsförslag till vår miljöambassadör. Det är även en punkt vid personalmöten. Hotellets miljöambassadör fastställer lokala miljömål samt en handlingsplan.

Så arbetar vi miljömedvetet

 • Anställda ska gå en kurs i Grundläggande Miljökunskap
 • Berörd personal ska utbildas i Kemikalier: Miljö och Säkerhet
 • Påbörjat övergång till lågenergialternativ på befintlig belysning
 • Minst 90 % av städ-, disk- och tvättmedel är miljömärkta.
 • Påbörjat införandet av kemikaliefria rengöringsmetoder.
 • Infört doseringssystem för disk- och rengöringsmedel
 • Minst 70 % av hotellrummen har snålspolande kranar i handfaten
 • Minst 10 ekologiska, rättvisemärkta, miljömärkta eller närproducerade livsmedel ska finnas på frukostbuffén
 • Reducerat användningen av kopieringspapper genom en restriktiv utskrivnings policy
 • Ett avfallssorteringsprogram infördes 2008
 • Kunder uppmuntras att minska sin vattenanvändning och tvätt av handdukar
 • Hygienartiklar i engångsförpackningar på hotellrummen har ersatts med flytande tvål i dispenser vid handfaten samt en kombinerad schampo/duschtvål i dispenser i duschen. Dessa produkter är miljömärkta med Svanen eller EU-Ecolabel
 • Leveranser från och till verksamheten är kartlagda i görligaste utsträckning
 • 67% av under leverantörer är miljöcertiferade leverantörer
 • Energibesparing genom att belysningen utgörs av 72 % lågenergialternativ
 • Lokalerna värms upp med fjärrvärme från 99 % biobränsle
 • Vattenbesparing genom att snålspolande toaletter och kranar i handfaten finns på 100 % respektive 74 % av hotellrummen
 • Källsorterar avfall (upp till 16 fraktioner)
 • Gästernas avfall från rummen sorteras i 3 fraktioner (glas, papper och pant)
 • Sorteringsrutin finns för avfall
 • Engångsförpackningar undviks och storförpackningar köps in till serveringen
803
836